Prof. Dr. Nuran Deveci Aksoy

Prof. Dr. Nuran Deveci Aksoy

İletişim Bilgileri
Telefon:+90 212 285 35 27 Fax:+90 212 285 29 25
Eposta:nuran@itu.edu.tr Ofis:B418
Web Sayfası:
Adres:İTÜ Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34469, Maslak / İstanbul

Eğitim Bilgileri Verdiği Dersler
Doktora:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Kütle Aktarımı, Ayırma İşlemleri, Enzim Kinetiği
Yüksek Lisans:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Lisans:İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü
Uzmanlık Alanları
Ayırma işlemleri, Enzim izolasyonu, saflaştırılması ve karakterizasyonu , Atıksuların arıtımı, Bakteriyel Özütleme, Atık değerlendirme
Bilimsel ve Mesleki Üyelikler
Kimya Mühendisleri Odası Üyeliği
Türk Isı Bilimi ve Teknolojisi Birliği Üyeliği
Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi
Görevler, Ödüller ve Burslar
İdari Görevler:
1)26.10.1996-13 Kasım 2000 Kimya Mühendisliği Bölümü-Temel İşlemler ABD Başkanlığı
2)10.11.2000- Ocak 2007 Kimya Metalurji Fakültesi Dekan Yardıncılığı
3)6.12.2000-26 Aralık 2009 Kimya Metalurji Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
4)Nisan 2007- Halen Prof. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve üretim Teknolojisi UYG-Ar Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
5)Eylül 2009-Halen İTÜ-FBE Kimya Mühendisliği Programı Koordinatörü
Komisyon Üyelikleri:
1)Ekim 1985-Kasım1988 Kimya-Metalurji Fakültesi Yayın Komisyonu
2)Kasım 1994-kasım 2000 Kimya-Metalurji Fakültesi Burs Komisyonu
3)Ekim 1997-1998 Kimya Mühendisliği Bölümü Endüstriyel ilişkiler Komisyonu
4)24.1.2001- Ocak 2007 Kimya-Metalurji Fakültesi Otomasyon komisyonu
5)4.1.2001- Ocak 2007 Kimya-Metalurji Fakültesi Eğitim Komisyonu
6)24.1.2001- Ocak 2007 Kimya-Metalurji Fakültesi Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonu
7)Mart 2007-Mart 2010 Kimya-Metalurji Fakültesi Çevre Düzenleme Komisyonu
8)Eylül 2007-Halen Kimya Mühendisliği Bölümü Eğitim Komisyonu
9)Mart 2010-Halen Stratejik Plan Komisyonu
Burslar
1)Monbusho Bursu (Japonya Hükümet Bursu)(Mart1982-Mart1983 )
Başlıca Yayınları
1)Aydın Y.A., Aksoy-Deveci N., Utilization of Vinegar for Isolation of Cellulose Producing Acetic Acid Bacteria, IAENG Transactions on Engineering Technologies, vol.4, p.340, AIP, 2010
2)Aydın Y.A., Deveci A.N.,Adsorption on Chitosan : Optimization, Kinetics and Thermodynamics, Chemical Engineering Journal, 151, 188-194, 2009.
3)Omay D., Güvenilir Y., Deveci N., Phosphatase from Sweet Potato and Immobilization Using Different Adsorbent, Journal of Biotechnology, 118,128,2005.
4)Değirmentaş İ., Deveci N., Anaerobic Treatment of Antibiotic Production Wastewater and Kinetic Evaluations, The Journal of Biochemistry, Vol.136, No.2, 2004
5)Deveci N., Çiftçi G.,Mathematical Model for the Anaerobic Treatment of Baker’s Yeast Effluents, Waste Management, Vol.21, Part.1, 99-103, 2000