1. Mühendislik, temel bilimler ve matematik temel ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
2. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı ile küresel düzeydeki kültürel, sosyal, çevresel, ekonomik faktörleri ve kalite bilincini göz önüne alarak, belirtilen ihtiyaçları karşılayacak çözümler üretebilmek için mühendislik tasarımı uygulama becerisi
3. Farklı kesimlerden oluşan dinleyiciler ile etkin iletişim kurma becerisi
4. Mühendislik ortamlarında, etik ve mesleki sorumlulukların bilincinde olma ve mühendislik çözümlerinin küresel düzeyde ekonomik, çevresel ve sosyal bağlamda yaratacağı etkileri göz önüne alan, bilinçli karar verme becerisi
5. Üyelerinin hep birlikte, liderlik yapabildiği, katılımcı ve kapsayıcı bir ortam yaratabildiği, hedefler belirleyebildiği, görev planı yapabildiği ve hedefleri karşılayabildiği bir takımda, etkin olarak çalışma yürütme becerisi
6. Uygun deney geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ile vargılara ulaşabilmek için mühendislik muhakemesi kullanma becerisi
7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak, ihtiyaç duyulan yeni bilgileri elde etme ve uygulama becerisi