Yarıyıl

Ders Grubu

Ders Kodu

Ders Adı

3,5 Seçime Bağlı Ders (ITB)

5

Seçime Bağlı Ders (TM)
II ve III (TB)

ELK 221 Elektrik Mühen. Temelleri
STA 204 Statik ve Mukavemet
Kimya
5 Seçime Bağlı Ders (TB) BIO 214 Mikrobiyoloji
BIO 215 Biyokimya
BIO 224 Moleküler Biyoloji
BIO 301E Fundamentals of Biology
BIO 302E Fundamentals of Biotechnology
BIO 303 Biyomalzemeler
6,7,8 Seçime Bağlı Ders (MT) KMM 413 Biyokatalizörler ve Karakter
KMM 424 Biyoteknolojik Uygulamalar
ve Teknolojisi
KMM 429 Kimya End Korozyon & Malz Seçi
KMM 448 Yakıt Kimyası ve Teknolojis
KMM 453 Kimya Müh.Bilg.Dest.Tasarım
KMM 458 Ölçme ve Kontrol Cihazları
KMM 465 Çevre Kimyası ve Teknolojisi
KMM 466 Bor Teknolojisi
KMM 468 Endüstride Enerji Tasarrufu
KMM 474 Yağ Teknolojisi
KMM 477 Endüstriyel Su Hazırlama Yöntm
KMM 485 Polimer Kimyası ve Teknolojisi
KMM 489 Lisans Araştırma Projesi
7 Elect.Courses (MT) KMM 413 Biocatatlysts &Their Character
KMM 424E Biotechnological Applications
KMM 455E Optimization in Chemical Eng.
KMM 465E Environmental Chemistry&Techn.
KMM 468E Energy Conservation in Industry
KMM 489E Undergraduate Research Project