1. Danışman tanımı, seçimi, görevleri ve denetimi Üniversitenin Lisans Eğitimi Öğrenci Danışmanlığı ile ilgili esaslar çerçevesinde belirlendiği gibidir.

 2. Bölüm tarafından danışmanlık koordinatörü olarak görevlendirilen “Akreditasyon ve Kalite Komisyonu “ üyelerinden biri bölüm danışmanlık sistemini koordine eder.

 3. Bölüm başkanlığı tarafından her akademik yılın başında 1. ve 3. yarıyıl öğrencileri katılmaları zorunlu olan bir toplantıya çağrılarak “danışmanlık sistemi“ hakkında bilgilendirilirler.

 4. Bölüm öğretim üyelerine her yarıyıl akademik danışmanlık konusunda bir seminer verilir

 5. Danışman, danışmanı olduğu tüm öğrencilerle her yarıyıl en az iki kez toplantı yapar. Bu amaçla her yarıyılın ilk haftası danışmanı olduğu tüm öğrencilere haber vererek, yarıyılın ikinci haftasında yapılacak toplantının tarihini bildirir. İkinci toplantının tarihi ilk toplantıda belirlenir.

 6. Danışman her öğrenci ile ilgili bilgilerin (Kişisel Bilgi Formu, Öğrenci izleme Formu) ve danışmanlık faaliyetleri ile ilgili dökümanın yer aldığı bir “danışmanlık dosyası” tutar.

 7. Danışman, danışmanı olduğu öğrencilerin her birine “kişisel bilgi formu” doldurtur ve toplantılarda danışmanlık dosyasındaki bu formu günceller.

 8. Danışman öğrencilerle yapılan toplantılar sonunda her öğrenci için ayrı bir “öğrenci izleme formu” doldurarak danışmanlık dosyasında tutar.

 9. Danışman her yarıyıl sonunda danışmanı olduğu tüm öğrencilerle ilgili özet bilgilerin yer aldığı bir “öğrenci izleme özet formu” doldurarak Bölüm Başkanlığı’na teslim eder.

 10. Tüm öğrenciler her yarıyılın 13.haftası ve tüm danışmanlar her yarıyıl sonunda “danışman değerlendirme anketi”ni doldurarak Bölüm Başkanlığına teslim ederler. (Anketler Bölüm Başkanı ve danışmanlık koordinatörü tarafından uygulanır)

 11. Danışman mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin durumlarını ( toplam kredi, ingilizce kredi, stajlar, ITB v.b) son yarıyıldan önce kontrol ederek onlara gerekli uyarıları yapar.

 12. Danışman tüm öğrencilerini yurtdışı olanakları, yüksek lisans programları, burs ve staj konularında bilgilendirir.

 13. Danışman sağlık problemleri, maddi problemleri olan öğrenciler hakkında bölüme bilgi verir. Bu durumlarda bölüm tarafından gerekli önlemler alınır ve gerektiğinde bu öğrencilere destek verilir.

 14. Her yarıyıl sonunda bölüm başkanı tüm danışmanlarla bir toplantı yaparak sistemi değerlendirir ve sistemin daha iyi işlemesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Öğrenci ve danışman tarafından verilen anketler değerlendirilip, sonuçlar her dönem sonu öğretim üyelerine duyurulur.