Kimya Mühendisliği Bölümünün Özgörüsü

Ülkede ve dünyada öncü Kimya Mühendisliği Bölümleri arasında yer almaktır.


Kimya Mühendisliği Bölümünün Özgörevi

Lisans ve lisansüstü programları ile, Kimya Mühendisliği mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin roller alarak bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmek; gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır.