abet-logo

İTÜ Kimya Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org, (Kriterler: Kimya, Biyokimya, Biyomoleküler Mühendisliği)

  Bağlantılar:KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN ÖZGÖRÜSÜ

Ülkede ve dünyada öncü Kimya Mühendisliği Bölümleri arasında yer almaktır.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN ÖZGÖREVİ

Lisans ve lisansüstü programları ile, Kimya Mühendisliği mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin roller alarak bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmek; gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır. 


 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN EĞİTSEL HEDEFLERİ

 • Programın kazandırdığı güçlü Kimya Mühendisliği altyapısını kullanarak mesleğinde veya çalışmayı seçtiği diğer alanlarda, ulusal ve uluslararası kurumlarda başarılı bir kariyer sergileyen,

 • Mühendislik problemlerine sürdürülebilir çözümler getiren,

 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış olarak kendini sürekli geliştiren,

 • Mesleki ve toplumsal sorumluluklarının farkında ve öncü roller üstlenen mezunlar yetiştirmektir.


KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ ÇIKTILARI

 1. Mühendislik, temel bilimler ve matematik temel ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

 2. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı ile küresel düzeydeki kültürel, sosyal, çevresel, ekonomik faktörleri ve kalite bilincini göz önüne alarak, belirtilen ihtiyaçları karşılayacak çözümler üretebilmek için mühendislik tasarımı uygulama becerisi

 3. Farklı kesimlerden oluşan dinleyiciler ile etkin iletişim kurma becerisi

 4. Mühendislik ortamlarında, etik ve mesleki sorumlulukların bilincinde olma ve mühendislik çözümlerinin küresel düzeyde ekonomik, çevresel ve sosyal bağlamda yaratacağı etkileri göz önüne alan, bilinçli karar verme becerisi

 5. Üyelerinin hep birlikte, liderlik yapabildiği, katılımcı ve kapsayıcı bir ortam yaratabildiği, hedefler belirleyebildiği, görev planı yapabildiği ve hedefleri karşılayabildiği bir takımda, etkin olarak çalışma yürütme becerisi

 6. Uygun deney geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ile vargılara ulaşabilmek için mühendislik muhakemesi kullanma becerisi

 7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak, ihtiyaç duyulan yeni bilgileri elde etme ve uygulama becerisi


Kimya Mühendisliğine Giriş Yapan Öğrenci Sayıları ve Mezuniyet İstatistiği

yeni-mezun-tablo-TR

yeni_giren_mezun_öğr-TR


DANIŞMA KURULU

Adı Soyadı
Kurum
Adil PELİSTER
Beta Kimya AŞ
Haluk ERCEBER
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Organik Kimya
İrem ATAY
Green Chemicals AŞ Sterop Ltd
Sedef Sevil AYDEMİR-MERTOĞLU
Şişecam Otomotiv AŞ
Timur ERK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Prof.Dr. Türkan HALİLOĞLU
Boğaziçi Üniversitesi