İTÜ Kimya Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org 

  Bağlantılar:


KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN ÖZGÖRÜSÜ

Ülkede ve dünyada öncü Kimya Mühendisliği Bölümleri arasında yer almaktır.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN ÖZGÖREVİ

Lisans ve lisansüstü programları ile, Kimya Mühendisliği mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin roller alarak bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmek; gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır. 


 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN EĞİTSEL HEDEFLERİ

 • Programın kazandırdığı güçlü Kimya Mühendisliği altyapısını kullanarak mesleğinde veya çalışmayı seçtiği diğer alanlarda, ulusal ve uluslararası kurumlarda başarılı bir kariyer sergileyen,

 • Mühendislik problemlerine sürdürülebilir çözümler getiren,

 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış olarak kendini sürekli geliştiren,

 • Mesleki ve toplumsal sorumluluklarının farkında ve öncü roller üstlenen mezunlar yetiştirmektir.


KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi

 2. Kimya Mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini saptama, tanımlama ve çözme becerisi

 3. Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 4. Mühendislik çözümlerinin sağlık, güvenlik ve çevre üzerinde yaratacağı ulusal ve uluslararası etkilere duyarlılık

 5. Deney tasarlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi

 6. Modern mühendislik teknik ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi

 7. Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi

 8. Bireysel çalışma becerisi

 9. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş olarak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisi

 10. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi

 11. İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi

 12. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

 13. Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olma

 14. Kalite bilinci


Kimya Mühendisliğine Giriş Yapan Öğrenci Sayıları   

Kimya Müh. OSYS Yerleştirme ile Gelen Öğrenci Sayıları

Giriş Yılı

Gelen Öğrenci Sayısı

2018-2019 / Güz

82

2017-2018 / Güz

71

2016-2017 /Güz

72

2015-2016 /Güz

62

2014-2015 /Güz

62

2013-2014 /Güz

66

2012-2013 /Güz

67

2011-2012 /Güz

61

2010-2011 /Güz

62

2009-2010 /Güz

93

2008-2009 /Güz

93


Mezuniyet İstatistiği

Akademik Yıl

Dönem

Toplam

Güz

Bahar

Yaz

2017-2018

18

47

25

90

2016-2017

18

55

9

82

2015-2016

21

65

22

108

2014-2015

14

61

16

91

2013-2014

5

80

12

97

2012-2013

14

75

7

96


DANIŞMA KURULU

Adı Soyadı Kurum Görev/Ünvan

Timur ERK

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Murat AKYÜZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Yönetim Kurulu Üyesi

Türkan HALİLOĞLU

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği

Bölüm Başkanı

Adil PELİSTER

Beta Kimya

Kurucu, Yön. Kur. Başk., Genel Müdür

Numan ATAY

Green Chemicals

Kurucu, Yön. Kur. Başk., Genel Müdür

Hayrettin ŞENER

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

Fabrika Direktörü

Talat ÇİFTÇİ

Bosforbio

Kurucu, Yön. Kur. Başk., Genel Müdür

Sedef Sevil AYDEMİR

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

Üretim Direktör Asistanı